Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów Świętych i katolickiego pogrzebu

1. Chrzest

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania )
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

2. Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia S. Bierzmowania

3. 1-sza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia 1-szej Spowiedzi i Komunii św.

4. Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) , jeśli zgon nastąpił poza parafia lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii

5. Małżeństwo

  • aktualne tj. z datą do 3. Miesięcy wstecz, metryki chrztu
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
  • świadectwo bierzmowania
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
  • zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego ( niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Zaręczyny i co dalej? – Zapowiedź

https://youtu.be/L82Lou-RTbg

Zaręczyny i co dalej – czyli Q&A dla narzeczonych! – zapowiedź2

https://youtu.be/0An6ZigVov8

ZARĘCZYNY I CO DALEJ? – Q&A DLA NARZECZONYCH |Jakie są tajemnice miłości? [#1]

https://youtu.be/lZ_0Lqbo4UU

ZARĘCZYNY I CO DALEJ? – Q&A DLA NARZECZONYCH |Czy to już czas na zaręczyny? [#2]

https://youtu.be/ZGZxwGITMBA

ZARĘCZYNY I CO DALEJ? – Q&A DLA NARZECZONYCH |Terminy, czyli co, gdzie i kiedy? [#3]

https://youtu.be/B44r9p1UUeA

ZARĘCZYNY I CO DALEJ? – Q&A DLA NARZECZONYCH |Katechizacja przedmałżeńska [#4]

https://youtu.be/I1saNpQPm00

ZARĘCZYNY I CO DALEJ? – Q&A DLA NARZECZONYCH |Muzyka kościelna, czyli co dozwolone na ślubie? [#5]

https://www.youtube.com/watch?v=J0lFGueovxE

ZARĘCZYNY I CO DALEJ? – Q&A DLA NARZECZONYCH |Oprawa liturgiczna – kto mówi kazanie? [#6]

https://www.youtube.com/watch?v=Lg-RKqHxK88