Parafialna Rada Duszpasterska

Z wyboru:

 1. Józef Rutka – zastępca przewodniczącego.
 2. Magdalena Łączak – sekretarz.
 3. Teresa Sowiźrał.
 4. Andrzej Siwula.
 5. Maria Malinowska.
 6. Jan Pietrucha.

Z urzędu:

 1. Ks. Andrzej Surowiec – przewodniczący.
 2. Ks. Mariusz Wójtowicz– przedstawiciel Księży Wikariuszy.
 3. Siostra Beata Popieluch – przedstawicielka sióstr zakonnych.
 4. Józef Warias – przedstawiciel pracowników kościelnych.
 5. Anna Gałązka – przedstawicielka Parafialnego Oddziału Caritas.
 6. Robert Lipiński – przedstawiciel Stowarzyszeń Katolickich.

Z nominacji:

 1. Renata Kusibab
 2. Stanisław Ptaszek