Parafialny Zespół Synodalny

Przewodniczący: Ks. Andrzej SUROWIEC
2. Z-pca Przew.: Renata KUSIBAB
3. Sekretarz: s. Beata POPIELUCH
4. Ks. Piotr TUREK
5. Ks. Szczepan WIERZBICKI
6. Ks. Mariusz WÓJTOWICZ
7. s. Małgorzata ŁACNA
8. Anna GAŁĄZKA
9. Franciszek GAŁĄZKA
10. Helena KRZEMIŃSKA
11. Robert LIPIŃSKI
12. Magdalena ŁĄCZAK
13. Jan PIETRUCHA
14. Stanisław PTASZEK
15. Józef RUTKA
16. Andrzej SIWULA
17. Teresa SOWIŹRAŁ
18. Antoni SZERSZEŃ
19. Czesław SOCHA
20. Józef WARIAS