Rycerstwo Niepokalanej

Ponad 20-osobowa grupa ludzi starszych i młodych, którzy podejmują formację duchową ze szczególnym umiłowaniem pobożności maryjnej. To ten filar naszej wspólnoty, na którym możemy polegać nie tylko w aspekcie gotowości do modlitwy, lecz także na poziomie zaangażowania w dzieła, które podejmujemy w naszej wspólnocie. Znamienne, że spośród członków naszego parafialnego oddziału Rycerstwa Niepokalanej jest wielu sponsorów np. nowego tronu pod monstrancję lub cyborium. Dziękujemy!

Przewodniczący Zarządu: Kazimierz Dziedzic

Opiekun: ks. Maciej Sumara

Spotkania w każdą II środę miesiąca o godz. 19.00.

Poświęcenie sztandaru naszego Rycerstwa przez abp Wacława Depę


Nasi zaangażowani Rycerze

Zapraszamy każdego, kto całą nadzieję pokłada w Bogu przez Maryję