Parafialny Oddział Caritas

Skład nowego zarządu:

  • Przewodniczący: Ks. Andrzej Surowiec.
  • Zastępca – Maria Malinowska.
  • Sekretarz – Anna Gałązka.
  • Skarbnik – Anna Gałązka. W Caritas czynnie zaangażowanych jest 9 osób.

Biuro Caritas udziela pomocy w każdą środę od godz. 17.00.