Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, dąży do rozpalenia w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchownej, jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie. Dzieci poprzez swoją modlitwę, ofiarowane cierpienie, które pojawia się w ich życiu wspierają duchowo misjonarzy i wypraszają skuteczność głoszonego przez nich Słowa Bożego. Podczas wspólnych spotkań dzieci oraz młodzież rozważając Słowo Boże pogłębiają przyjaźni z Jezusem, zapoznają się z realiami życia na terenach misyjnych, poznają i rozwijają swoje talenty zarówno teatralne, muzyczne jak i manualne, wykorzystując je w celach ewangelizacyjnych na terenie parafii św. Krzyża i Matki Bożej Bolesnej oraz miasta Dębicy. Radością uczestników Ogniska Misyjnego jest niesienie nadziei ludziom chorym i starszym przebywających w Domu Pomocy Społecznej, Powiatowym Szpitalu w Dębicy oraz w prywatnych domach. W czasie pandemii „Mali Misjonarze” spotkania te zamieniają na modlitwę oraz przygotowanie małych niespodzianek, które pozwalają osobom starszym doświadczyć bliskości i dobroci ich serc. Dzieci i młodzież ponadto angażują się w przygotowanie nabożeństw i uroczystości na terenie parafii oraz podejmują wiele nowatorskich inicjatyw, których celem jest zaproszenie parafian do wspólnego uwielbiania Boga. Swoją postawą i organizowanymi przedsięwzięciami pomagają swoim szkolnym rówieśnikom odkryć ich miejsce we wspólnocie Kościoła. Dzieci żywo współpracują z Diecezjalnym Wydziałem PDMD w Tarnowie podejmując inicjatywy przez niego proponowane.

Spotkania Ogniska Misyjnego w naszej parafii odbywają się w soboty o godz. 9:30 w sali Ogniska Misyjnego w Domu Parafialnym (ul. 3 Maja 1).

Ognisko Misyjne prowadzi:

p. Lena Goleń, p. Monika Kraszkiewicz, s. Małgorzata Łacna BDNP