Dziewczęca Służba Maryjna

DSM – Dziewczęca Służba Maryjna, to wspólnota dziewczynek, która stawia sobie za cel poznanie życia Maryi oraz naśladowanie Jej w codziennym życiu, przez wzajemną miłość, służbę i otwartość. Cechy te powinny charakteryzować każdą „Maryjkę”, która także powinna żyć także w swoim środowisku, a więc w rodzinie i szkole. Dziewczynki starają się w swoim codziennym życiu przestrzegać 5 zadań Dziecka Maryi, którymi są: posłuszeństwo, wspólnota, radość, ofiara i przyjaźń z Jezusem. Ich obowiązkiem jest również uczestniczenie w cotygodniowych spotkaniach, które w naszej Parafii mają miejsce w salce katechetycznej w każdą sobotę o godz. 10.00 oraz odmawianie jak najczęściej modlitwy

„O Pani moja, cała się Tobie oddaję, ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem o dobra Matko, broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej.” Amen.

Powierzając przy tym Maryi całą siebie. Taka forma spotkań to dobra okazja dla każdej dziewczynki, by w ten sposób włączać się w życie swojej parafii, wspólnie pogłębiać swoją wiarę, radośnie i przez wspólną zabawę i śpiew spędzać czas i dawać przykład innym swoim postępowaniem, wynikającym z przynależności do Boga i Maryi. Nasza grupa maryjna liczy 25 dziewczynek. Zapraszamy nowe, chętne dziewczynki do włączenia się w naszą wspólnotę.

Opiekun: s. Elżbieta Kwaśnik BDNP