1. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). A św. Paweł w Liście do Rzymian napisał, że Bóg umarł za nas wtedy, gdy byliśmy jeszcze bezsilni, gdyśmy byli grzesznikami (por. Rz 4,6). To mówi nam o absolutnym pierwszeństwie Bożej miłości względem człowieka, każdego człowieka. Ta miłość jest bezapelacyjna i bezwarunkowa. Ta miłość jest pełna troski i niezmiernie ofiarna. Bóg wychodzi ku nam z taką miłością. To jest zasadnicza prawda, którą trzeba, abyśmy sobie przypominali i nią żyli.

 

  1. Zapraszamy dziś, o godz. 19.00, na koncert pod nazwą: „Dębica śpiewa dla Papieża”. Będzie on transmitowany na żywo na profilu Facebook Miasta Dębica. Koncert organizują Miasto Dębica oraz Parafia św. Jadwigi w Dębicy, a wystąpią Jan Wojdak, Eleni, Mateusz Mijal, Siostry Służebniczki Dębickie oraz artyści i muzycy z Dębicy i z całego kraju.

 

  1. Jutro przypada 100 rocznica urodzin naszego wielkiego Rodaka – św. Jana Pawła II. Zapraszamy o godz. 20.00 na montaż słowno – muzyczny poświęcony naszemu Wielkiemu Rodakowi, który przygotowała nasza młodzież.

 

  1. W sobotę o godz. 10.00 w kościele w Jodłowej nasz parafianin, Krzysztof Wiercioch przyjmie święcenia diakonatu. Ceremonie można będzie oglądać dzięki transmisji internetowej na stronie parafii Jodłowa. Nowo wyświęcony Diakon odprawi w sobotę nabożeństwo majowe. Otoczmy Krzysztofa naszą modlitwą, zwłaszcza w tym tygodniu, w którym kandydaci do święceń przeżywają rekolekcje.

 

  1. Przyszłą niedzielę przeżywać będziemy jako uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,
    a od piątku rozpoczniemy nowennę przygotowującą nas do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

 

  1. W dalszym ciągu, codziennie, o godz. 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, w czasie której prosimy Boga o zaprzestanie epidemii. O godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo majowe. W tym czasie jest możliwość skorzystania ze spowiedzi św. W tym tygodniu będziemy modlić się za kandydatów do diakonatu – wśród nich za Krzysztofa, którzy przeżywają rekolekcje. W czwartek, w sposób szczególny zapraszamy na adorację i „majówkę”  w intencji naszego Rodaka.

 

  1. Zachęcamy do zakupu i lektury prasy katolickiej. Tygodniki „Gość Niedzielny” i „Niedziela” znajdują się na stoliku za ławkami. Jest jeszcze bardzo ciekawy numer „Promyczka dobra” dla dzieci ze specjalną wyklejanką kwiatów do obrazu Matki Bożej Zawadzkiej. Można także zabrać, zwłaszcza dla osób chorych i tych, których odwiedzamy w I-wsze Piątki, miesięcznik „Apostolstwo chorych”. 

 

  1. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na tacę oraz za wpłaty na konto parafialne.