Dnia 25 czerwca 2020 r., o godz. 18.00 doczekaliśmy, odłożonej z racji epidemiologicznych, uroczystości Bierzmowania naszej młodzieży. 100 osób przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk naszego Księdza Proboszcza Andrzeja Surowca, który został do tej funkcji delegowany przez Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Po 3-dniowych rekolekcjach na przełomie lutego i marca br., przeprowadzonych w ramach programu „Młodzi na Progu”, Ksiądz Piotr przygotowywał młodych kandydatów do przyjęcia odpowiedzialności za sprawy Kościoła. Bardzo życzliwa współpraca z Rodzicami i pełna zrozumienia postawa Dyrekcji Szkoły pozwoliła przeprowadzić w Parafii eksperyment nowego sposobu formowania młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania. To pierwsza parafia w Dębicy, która oficjalnie podjęła program „Młodzi na Progu”, który popiera zarówno Ksiądz Biskup, jak i środowiska duszpasterzy Nowej Ewangelizacji. Warto zaznaczyć, iż po rekolekcjach 8 osób (niektóre nie pochodzące nawet z naszej Parafii) postanowiło wstąpić w szeregi Naszej Grupy Młodzieżowej – „Krzyżacy”. Rodzice Bierzmowanych ufundowali piękny Krzyż Ołtarzowy oraz ornat rzymski (Sakramentu udzielił w nim Ksiądz Proboszcz). Ksiądz Proboszcz i Ksiądz Piotr oraz Rodzice ufundowali prezenty dla młodzieży przyjmującej Sakrament. Dziękujemy Chórowi, Grupie Młodzieżowej „Krzyżacy”, Animatorom programu „Młodzi na Progu”, Rodzicom Bierzmowanych, a szczególnie p. E. Labak i p. A. Stanek oraz Dyrekcji Szkoły SP nr 5 w Dębicy oraz wychowawcom klas VIII. Oto fotorelacja (fot. D. Lis) z przebiegu uroczystości.

xpt