1. Przeżywamy dzisiaj IV niedzielę Wielkiego Postu, niedzielę laetare – radości. Za nami połowa Wielkiego Postu, niezwykłego Wielkiego Postu, który z powodu epidemii wygląda w tym roku inaczej. Nie ma drogi krzyżowej, nie ma gorzkich żali, a dni  przepełnione są niepewnością, może strachem. Wydaje się jakby czas płynął wolniej. Jest to z pewnością okazja by się zatrzymać, aby przejrzeć tak jak niewidomy z dzisiejszej Ewangelii i zobaczyć, co tak naprawdę jest najważniejsze w moim życiu, a raczej – Kto jest najważniejszy w moim życiu. Jest to czas aby wyjść z ciemności grzechu i żyć w światłości.

2. Ponawiamy apel z poprzedniej niedzieli, aby dziś i w kolejnych dniach nasi parafianie pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Przypominamy, że nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku. Zachęcamy wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej„. Na stronie parafialnej znajdują się informacje o Mszach Świętych i nabożeństwach w internecie i radiu.

3. Dzisiaj i przez najbliższe niedziele Parafialny Oddział Caritas i nasza młodzież po Mszach świętych rozprowadzają baranki i paschaliki wielkanocne. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone będą na cele charytatywne. Cena małego baranka wynosi 6 zł, a większego 10 zł. Paschaliki mniejsze są po 6 zł, a duże po 12 zł. Ofiary ponad tę kwotę są przeznaczone na pomoc najuboższym.

4. Informujemy, że przy wejściu do naszego kościoła zostały ustawione stoliki na których znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym do rąk. Można z nich korzystać zarówno przy wejściu jak i wychodząc z kościoła. Także klamki drzwi i ławki są systematycznie poddawane dezynfekcji.

5. W tym tygodniu przypada:

– wtorek:  dzień Misjonarzy Męczenników,

– środa:  uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia – dzień Duchowej Adopcji,

– czwartek:  Dzień Modlitw za Więźniów.

6. Parafia św. Jadwigi informuje, że ze względu na stan epidemii nie będzie w najbliższym czasie dnia skupienia dla narzeczonych i zaplanowanego na ostatni weekend marca kursu przedmałżeńskiego.

 

UWZGLĘDNIAJĄC DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO INFORMUJEMY,
ŻE NIE BĘDZIE W DZISIAJ (22.03) NABOŻEŃSTWA GORZKICH ŻALI ORAZ W PIĄTEK NABOŻEŃSTW DROGI KRZYŻOWEJ.

ZACHĘCAMY DO INDYWIDUALNEGO I RODZINNEGO ICH ODPRAWIANIA.