Szkoła Języków obcych „HYBRYDA” z Tarnowa zaprasza na szkolenia realizowane w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich: Kurs komputerowy w wymiarze 80 godzin oraz Kurs języka angielskiego „English for fun” na różnych poziomach zaawansowania (A1-B2) w wymiarze 120 godzin. Kurs j. angielskiego jest w całości finansowany z funduszy unijnych w tym podręczniki, materiały dydaktyczne i zakończony egzaminem zewnętrznym TELC. Kursy skierowane są dla osób w wieku 25 i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują obszar województwa podkarpackiego. Zgłoszenia poprzez e-mail: hybryda.debica@wp.pl; lub telefonicznie 14 6272282, 506203462. Szczegóły w linku.

Projekty unijne realizowane na terenie podkarpacia – plakat 9.3 – HYBRYDA Tarnów

Rekrutacja do Projektu – informacja