Młodzież, która należy do Grupy Młodzieżowej przy parafii wzięła udział w Europejskim Spotkaniu Młodych Taizé we Wrocławiu, które odbyło się 28 XII 2019 – 1 I 2020 r. Z racji ich licznej obecności konieczne było podzielenie się na dwie grupy noclegowo – parafialne, gdyż Taizé, to również obecność we wspólnotach parafialnych, które są gospodarzami ESM. Dlatego nasza młodzież gościła w parafiach:

  1. pw. św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu-Brochowie (ul. Biegła 3).
  2. pw. św. Michała Archanioła we Wrocławiu-Muchoborze Wielkim (ul. Stanisławowska 87a).

Dziękujemy zarówno duszpasterzom, jak i osobom świeckim za miłe przyjęcie nas. Dzięki tej gościnności mogliśmy wymieniać poglądy, dzielić się doświadczeniem wiary z młodzieżą z całej Europy. Z nami byli też Portugalczycy, Serbowie, Niemcy, Litwini oraz Białorusini i Ukraińcy. Wedle ostatecznych obliczeń na spotkanie przybyło ok. 20 tysięcy młodych. Na Hali Stulecia, na Mszy Świętej dla Polaków było od 9-10 tysiąca wiernych. Słuchaliśmy konferencji abpa Grzegorza Rysia o Słowie Bożym. Zwiedzaliśmy także Wrocław. Duże wrażenie zrobiła na nas Dzielnica Wzajemnego Szacunku, gdzie cztery świątynie różnych wyznań od lat współpracują, by miłość Boża oddziaływała na wiernych (katolicy, prawosławni, protestanci, żydzi). Brat Alois, inicjator tych wydarzeń, zapowiedział spotkanie za rok w Turynie, a młodzież z Naszej parafii już sprawdzała połączenia samolotem. Cieszymy się ich entuzjazmem wiary i umiejętnością dobrego radzenia sobie z ludźmi o odmiennej kulturze i języku. Dziękujemy również Księdzu Proboszczowi za duchowe i finansowe wsparcie naszej wyprawy!

xpt

Link do filmiku ukazującego nasz pobyt we Wrocławiu-Brochowie

Zabawa sylwestrowa, którą poprzedziło międzynarodowe modlitewne czuwanie