14 VIII 2021 r., o godz. 15.00 został poświęcony nowo postawiony wielki krzyż na Zawierzbiu na terenie posiadłości i życzenie państwa Stafinów, naszych parafian. Inicjatywa została wsparta przez Stowarzyszenie „Dla Zawierzbia”, które zrzesza licznych, zaangażowanych społecznie, mieszkańców. Wyrazem tego zaangażowania było także przygotowanie wieńca dożynkowego, który został poświęcony na uroczystej Mszy Świętej 15 VIII 2021 r., o godz. 10.00. Serdecznie dziękujemy za to świadectwo wiary, szacunku do polskiej kultury oraz jedności wynikającej z poczucia tożsamości, której odkrywaniu i pogłębianiu doskonale służy inicjatywa państwa Stafinów oraz Stowarzyszenia „Dla Zawierzbia”. Ksiądz Proboszcz Andrzej Surowiec wygłosił okolicznościową egzortę i dokonał poświęcenia krzyża, Ks. dr Roman Stafin prowadził modlitwę wraz z Ks. Krzysztofem Wierciochem i Ks. Piotrem Turkiem. Dziękujemy państwu Krystynie i Kazimierzowi za zaproszenie nas na okolicznościowy deser lodowy po odbytych uroczystościach.

xpt