W sobotę przeżywać z młodzieżą dębicką różaniec prowadzony przez Naszą Grupę Młodzieżową „Krzyżacy” o 20.00

xpt