Tak przeżywaliśmy dzień kobiet 8 III 2022 r. wraz Domowym Kościołem w Dębicy i Grupą Młodzieżową „Krzyżacy”

xpt