Musicie być świętymi,

posłusznymi i kochającymi ludzi

Ośmiu kleryków tarnowskiego seminarium 23 maja przyjęło święcenia diakonatu z rąk bp. Leszka Leszkiewicza.

Uroczystość odbyła się w jodłowskim sanktuarium Dzieciątka Jezus. Jak podkreślał w ostatnich dniach kustosz i gospodarz tego miejsca ks. dr Zenon Tomasiak, dla jodłowskiej parafii to historyczne wydarzenie. Choć powołań z tej parafii nie brakuje, to jednak po raz pierwszy w tym sanktuarium odbyły się święcenia diakonatu. To z tej wspólnoty wywodzi się dwóch dziś wyświęconych diakonów – Andrzej Janiga i Łukasz Koznecki.

– Dla mnie osobiście to wielka radość, że ten ważny dzień mogę przeżywać w parafii, z której pochodzę. Pomimo pandemii i ograniczeń związanych z brakiem fizycznej obecności w kościele naszych parafian, przyjaciół i znajomych, czujemy, że ludzie łączą się z nami duchowo. Mamy świadomość, że modliły się za nas siostry zakonne wielu zgromadzeń, bracia klerycy, kiedy w ostatnich dniach przeżywaliśmy rekolekcje w Błoniu, nasze rodziny, przyjaciele, znajomi. Dzięki temu odczuwam wielki pokój serca i ogromne szczęście. Dziękujemy za tę modlitwę i prosimy o nią nadal. Potrzebujemy jej – mówi diakon Łukasz Koznecki.

Biskup Leszek Leszkiewicz tłumaczył w homilii diakonom, do czego poprzez przyjęcie święceń się zobowiązali, oddając swoje życie na całkowitą ofiarę Bogu. – Musisz być świętym diakonem, a później świętym kapłanem. To nie jest opcjonalny wybór. To jest fundament waszego owocnego posługiwania – wyjaśniał, zwracając uwagę na przede wszystkim na relację z Panem Bogiem i wykorzystanie czasu, jaki jeszcze spędzą w seminarium, na stworzenie solidnych fundamentów pod swoją duchowość.

Tłumaczył, że w świętości tej nie chodzi wcale o świętoszkowatość czy bezgrzeszność, ale przede wszystkim o uczciwość przed Panem Bogiem i oddanie Mu siebie, by On codziennie prowadził, przemieniał i umacniał. – Nie układajcie niczego po swojemu – przestrzegał.

Zwrócił także uwagę na posłuszeństwo biskupowi, do którego diakoni w czasie święceń się zobowiązali, a które wydaje się być trudne do zaakceptowania w dzisiejszym świecie. – To twój biskup jest pasterzem diecezji, a ty sługą – tłumaczył. – Może nawet będą decyzje, które nie będą ci się podobały, ale jeśli chcesz spełnić swoją misję, to tylko na drodze posłuszeństwa może ona przynieść owoce – dodał.

– Kochajcie ludzi, do których zostaniecie posłani, każdego człowieka, który stanie na drodze waszego życia. Nie rańcie ich – apelował bp Leszek Leszkiewicz, dodając, że to właśnie celibat pomaga otworzyć serce dla większej liczby ludzi, by umieć się cieszyć z tymi, którzy się cieszą, i płakać z tymi, którzy płaczą.

– Cieszymy się bardzo wami, wasi rodzice, proboszczowie, przełożeni seminarium, kapłani, koledzy diakoni, klerycy i ja, oraz gratulujemy wam, że weszliście na drogę służby. Bądźcie wierni temu, co słyszycie od Jezusa Chrystusa, temu, co zostanie wam powiedziane w Kościele – dodał biskup.

Gratulował także rodzicom diakonów. – Bądźcie dumni ze swoich synów i módlcie się za nich. Uznajcie, że to są już dorośli mężczyźni. Miejcie też przy tym odwagę pytać ich o to, czy wasz syn się modli, spowiada, czy jest dobrym księdzem. Oni potrzebują tego, tego potrzebuje Kościół – wyjaśniał.

Biskup dziękował przełożonym i profesorom tarnowskiego seminarium, a także księżom proboszczom parafii, z których diakoni pochodzą. Klerycy, którzy przyjęli święcenia diakonatu w jodłowskim sanktuarium, wywodzą się z miejscowej wspólnoty, a także z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, Siedlisk Bobowskich, Lubziny, Czermina, Krzyża Świętego w Dębicy i Limanowej. Wszyscy są wychowankami Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

W uroczystości święceń wzięli udział przełożeni i profesorzy tarnowskiego seminarium z księdzem rektorem Jackiem Soprychem na czele, alumni, kapłani i najbliższa rodzina diakonów. Wzorem kapłańskiej posługi dla nich jest bł. ks. Michał Sopoćko, patron wspólnoty rocznikowej.

W sumie święcenia diakonatu przyjęło dziś 15 alumnów tarnowskiego seminarium. Druga uroczystość odbyła się w Łęgu Tarnowskim. Tam święceń udzielił 7 klerykom bp Stanisław Salaterski.

Źródło

xpt

Szczegółowa galeria zdjęć