1. W V niedzielę Wielkiego Postu proponujemy do przemyślenia i przemodlenia tekst proroka Izajasza: „Tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła. Lecz Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad wami, bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem. Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają”.  (Iz 30, 15. 18). Dzisiejsza niedziela jest niedzielą synodalną. Modlimy się w intencjach V Synodu naszej Diecezji.

 

  1. Kolejny raz ponawiamy apel, aby dziś i w kolejnych dniach nasi parafianie pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Sytuacja jest jeszcze bardziej specyficzna niż tydzień temu. W kościele w czasie Liturgii może przebywać już nie 50 ale tylko 5 osób. Apelujemy o rozsądek, aby uniknąć problemów wynikających z łamania  rozporządzeń władz.

 

  1. Papież Franciszek zaapelował, by „nie zmarnować” trudnych dni epidemii koronawirusa. W opublikowanym wywiadzie dla włoskiego dziennika, w artykule pod tytułem „Nie zmarnujcie tych trudnych dni”, papież Franciszek powiedział: „W tych trudnych dniach możemy odnaleźć małe konkretne gesty bliskości wobec najbliższych osób; czułość wobec naszych dziadków, całus dla naszych dzieci, osób, które kochamy. To także – dodał – objęcie kogoś, telefon”.

 

  1. Pod refleksję poddajemy bardzo wymowne słowa naszego Pasterza – Biskupa Andrzeja, które wypowiedział tydzień temu”: „I kiedy męczymy się teraz sobą, zamknięci w swoich pokojach, mieszkaniach, domach, to mamy możliwość wniknięcia w siebie i dostrzeżenia, może mocniej, jak cenne i wartościowe jest nasze życie. Gdy jesteśmy trochę skazani  na naszych bliskich, w niewielkiej przestrzeni domów, bloków, może na nowo odkrywamy wartość drugiego człowieka. I nie tylko tego, który potencjalnie może nas zarazić, ale wartość drugiej osoby w małżeństwie, w rodzinie, w relacjach z innymi ludźmi. Może tym bardziej zaczynamy dostrzegać i odkrywać wartość obecności Boga w naszym życiu, dostrzegać szeroki horyzont, który nam kreśli przez dar wiary” – mówił Biskup w swojej homilii w tarnowskiej katedrze w IV niedzielę Wielkiego Postu.

 

  1. We wtorek przypada 20 rocznica śmierci wielkiego pasterza naszej Diecezji Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Dziękując Bogu za osobę Ks. Arcybiskupa, za jego posługę pasterską i ojcowską troskę o powierzony lud, prośmy dla Niego o radość nieba.

 

  1. Zachęcamy bardzo gorąco do modlitwy indywidualnej i rodzinnej. Dzięki modlitwie żyje w nas nadzieja. Każdego wieczoru o godzinie 20.30, my kapłani, gromadzimy się na modlitwie różańcowej, prosząc, aby Maryja otoczyła swoją macierzyńską opieką wszystkie nasze rodziny i wspólnoty. Prosimy o duchową łączność z nami!!!. Razem z ufnością patrzmy w przyszłość!!! Ufajmy, iż Bóg z miłosierdziem patrzy na naszą Parafię, nasz Naród – na ludzi zmagających się z epidemią i umęczonych wyjątkową sytuacją, szczególnie na tych, którzy przechodzą chwile próby w wyniku pandemii.

Dziękujemy wszystkim, którzy w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych poważnie potraktowali zalecenia Księdza Biskupa Diecezjalnego i władz państwowych.

 

      WSZYSTKIM NASZYM PARAFIANOM NA TE TRUDNE DNI PRZEŻYWANE W WYJĄTKOWYCH OKOLICZNOŚCIACH ŻYCZYMY OBFITYCH ŁASK, MOCY OD BOGA I NIEZACHWIANEJ UFNOŚCI.