W związku z dekretem ks. bpa Andrzeja Jeża z 24 marca i notą wyjaśniającą z 25 marca (opublikowane poniżej) w naszym kościele obowiązują następujące zasady dotyczące pandemii koronawirusa:

  1. W każdej Mszy Świętej, może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc sprawujących posługę (kościelny, organista, kleryk), dlatego osoby zamawiające intencję mszalną, które chciałyby brać udział w liturgii, powinny wcześniej zgłosić ten fakt Księdzu Proboszczowi.
  2. W obecnej sytuacji w parafiach nie ma możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie oraz nie będzie organizowanych spowiedzi wielkanocnych jak to miało miejsce. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, prosimy o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. W sytuacji gdy nie ma możliwości spowiedzi św. należy wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego. Praktyczne uwagi poniżej.
  3. Kancelaria parafialna jest nieczynna. W sprawach ważnych prosimy o kontakt telefoniczny z kapłanem.
  4. Do chorych kapłani udają się z posługą sakramentalną wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia. Nie będzie odwiedzin chorych na I Piątek oraz przed Świętami Wielkanocnymi.
  5. Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie (Komunikat).
  6. Zachęcamy do modlitwy w rodzinach oraz do otoczenia opieką osób starszych i samotnych. Zwłaszcza do łączności w modlitwie różańcowej o godz. 20.30, którą kapłani odmawiają przed Najświętszym Sakramentem.
  7. Przypominamy o możliwości uczestnictwa w Mszach Św. oraz nabożeństwach Dróg Krzyżowych poprzez transmisje internetową i radiową: Radiowa i Internetowa transmisja Nabożeństw i Dróg Krzyżowych

Jak wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego:

1) wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem przystąpienia do niego po ustaniu epidemii);

2) zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);

3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy;

4) [pożyteczne, lecz niekonieczne] przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy;

5) przyjąć Komunię świętą duchową;

 

W tym szczególnym czasie, wszystkich Was, Drodzy Parafianie, obejmujemy modlitwą. Życzymy zdrowia, pokoju w sercu i nadziei.

Z Bogiem.