1. Podczas wakacji wiele osób uczestniczy we Mszy św. poza swoją parafią, gdzie na co dzień korzysta z sakramentów. W kolejną niedzielę synodalną chcemy modlić się za naszą parafię, aby rzeczywiście była miejscem świadectwa i wiarygodności wiary. Nasza wiara wzrasta dzięki wspólnej modlitwie oraz świadomości, że obok nas jest ktoś kto podziela te same przekonania. Nasza wiara może także przetrwać trudności i kryzysy dzięki osobom z naszego otoczenia, które w porę nam pomogą, widząc nasze problemy. Prośmy zatem w tej Mszy św. naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby wzmocnił nasza wiarę i nasze poczucie odpowiedzialności duchowej za naszą parafię w której na co dzień mieszkamy.

2. W najbliższych dniach przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa o stałej porze.

3. Spowiedź św. przed pierwszym piątkiem środę i w czwartek od godz.17,00 , zaś w piątek od godz.16,30. Prosimy nie odkładać spowiedzi św. tylko na piątek.

4. W czwartek 1 sierpnia wspominamy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Za poległych w walce o wolność Ojczyzny będziemy się modlić na Mszy św. wieczornej. O godz.20,00 tradycyjna adoracja Najświętszego Sakramentu.

5. Wkrótce rozpoczynamy sierpień, który w Polsce jest miesiącem abstynencji. Kościół zachęca do powstrzymania się od napojów alkoholowych w duchu ofiary, dla kształtowania właściwych postaw młodego pokolenia, a także jako wyraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Serdecznie zapraszamy do podjęcia tego wyrzeczenia.

6. W piątek 2 sierpnia przypada wspomnienie Matki Boskiej Anielskiej i związany z nim odpust Porcjunkuli. Jest to przywilej uproszony przez św. Franciszka z Asyżu, aby każdy, kto w tym dniu nawiedzi kościół parafialny i spełni zwykłe warunki odpustu otrzyma odpust zupełny. Kościół można nawiedzić już we czwartek wieczorem.

7. Trwa okres letniego wypoczynku. Msze Święte w naszym kościele według wakacyjnego porządku. Wszystkim odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzymy radość i pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

8. W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek – św. Marta, siostra Marii i Łazarza, patronka gospodyń domowych,
– w środę – św. Ignacy z Loyoli, założyciel zakonu jezuitów,
– w czwartek – św. Alfons Maria Liguori, założyciel zgromadzenia redemptorystów.