Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na 2-letnie podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne dla nauczycieli dające kwalifikacje do nauczania przedmiotu religia w przedszkolach, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Szczegóły: KLIKNIJ