Rekolekcje przed Bierzmowaniem MnP - Gość Niedzielny

W miniony weekend (4-6 VI) nasi kandydaci do Bierzmowania (Dębica-Krzyż) przeżyli swój 3-dniowy maraton rekolekcyjny w ramach programu „Młodzi na Progu”. Zaangażowanie animatorów i członków przyparafialnej Grupy Młodzieżowej „Krzyżacy” oraz współpraca księdza proboszcza Andrzeja Surowca (w parafii pw. Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy) i księdza Piotra Turka (odpowiedzialnego za przygotowanie do Bierzmowania w tej parafii) z p. Łukaszem Kurczabem (delegat Centrum Lokalnego „Młodych na Progu” Diecezji Tarnowskiej) zaowocowało pięknymi przeżyciami młodych ludzi, czego najlepszą manifestacją okazał się „szturm konfesjonałów”. Jeden z rodziców kandydatów mówi o tym, że „widać zmianę, nie wiem jeszcze na jak długo, ale przynajmniej syn wie, że Bóg do życia jest nie tylko potrzebny, ale konieczny”. 110 kandydatów przeżyło 9 VI swoje Bierzmowanie z rąk Biskupa Stanisława Salaterskiego, dziękując Bogu za łaskę odnowienia wiary i dojrzałej więzi z Nim. Wszystkim wspierającym nas duchowo bardzo dziękujemy!

Link do artykułu „Gościa Niedzielnego”: https://tarnow.gosc.pl/doc/6919287.Maraton-przed-bierzmowaniem

xpt