Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej za Nami. Serdecznie dziękujemy za tę wspólnotę modlitwy i zaangażowanie – szczególnie dziękujemy naszym grupom działającym w parafii, które podjęły się dekoracji ołtarzy stacyjnych! A były to:

  • Stowarzyszenie „Dla Zawierzbia”
  • Rycerstwo Niepokalanej
  • Chór Parafialny

Dziękujemy także panu T. Soleckiemu za wykonanie i udostępnienie fotografii.

xpt