9 VI odbyła się Uroczystość przyjęcia sakramentu Bierzmowania przez 110 kandydatów. Biskup Stanisław Salaterski wygłosił do Bierzmowanych homilię, zachęcając do odważnego dawania świadectwa o swojej wierze: Wiara nie uczy strachu przed światem, lecz uczy żyć w tym świecie.

Dziękujemy za udostępnione zdjęcia panu D. Lisowi.

xpt