Dzisiaj (19.02.2023) w naszej parafii miało miejsce błogosławieństwo nowych ministrantów. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego „ministrare” co znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna i sprawowana zgodnie z przepisami.

5 nowych ministrantów zostało pobłogosławionych i dopuszczonych do posługi w stopniach: choralisty, ministranta światła, ministranta księgi i ministranta ołtarza.

W czasie obrzędu usłyszeliśmy słowa wyjaśniające piękno i doniosłość podjętych posług:

„- Będziecie mieć zaszczytny udział we wspólnych modlitwach i śpiewach Kościoła. Będziecie dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne i naczynia liturgiczne.

– Dzisiaj waszej pieczy powierza się światło – żywy znak obecności Boga wśród wiernego ludu. Wy ministranci światła, nosząc światło podczas świętych obrzędów pamiętajcie, że to wy sami macie być światłem świecącym dla braci i wskazującym innym drogę do Boga.

– Dzisiaj stając się ministrantami księgi czynicie dalszy krok w waszej służbie. Powierza się wam księgi liturgiczne zawierające słowo Boże i modlitwy Kościoła. Starajcie się lepiej poznawać słowo Boże, rozwijać swoją modlitwę i przez ochotne znoszenie trudów i cierpień naśladować Tego, którego znak będziecie nosić.

– Wiecie dobrze o tym, że Najświętszy Sakrament Eucharystii jest najcenniejszym skarbem, jaki posiada Kościół. Podczas Eucharystycznej Ofiary, to jest Mszy świętej, nasz Pan Jezus Chrystus ponawia swoją zbawczą Ofiarę i daje nam pokarm dla naszych dusz; swoje Ciało pod postacią chleba i swoją Krew pod postacią wina. Czynicie krok najbliższy ołtarzowi, przy którym bezpośrednio będziecie usługiwać, przygotowując go do Najświętszej Ofiary. Starajcie się jako ministranci ołtarza – pełniej żyć Mszą świętą, uczcie się samych siebie składać w ofierze Bogu, a Święty Pokarm z ołtarza, przy którym usługujecie, niech się stanie dla was umocnieniem w walce o własną świętość”.

Fot. Stanisław Kraszkiewicz