„Czy możemy iść razem?”

12 listopada 2021 roku w Dębicy rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje przedmałżeńskie i dzień skupienia zakończone 14 listopada w niedzielę dla narzeczonych zamierzających podjąć życie małżeńskie w najbliższym czasie, pt. „Czy możemy iść razem?” . 20 par młodych ludzi z dekanatu Dębica-Wschód uczestniczyło nie tylko w konferencjach rekolekcyjnych i warsztatach prowadzonych przez Ks. Piotra Turka z parafii Świętego Krzyża i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy, lecz także mieli możliwość wysłuchać świadectw młodych małżeństw Domowego Kościoła działającego w Dębicy oraz zadać im pytania. Trzeci etap każdego tematu wieńczył zawsze 20-minutowy czas warsztatowy między narzeczonymi, służący ich wzajemnemu poznaniu się.
 
Całość odbyła się w podziemiach kościoła parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy, a patronat organizacyjny objęły parafie dekanatu Dębica-Wschód na czele z Księdzem Dziekanem Ryszardem Piaseckim oraz we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie przy merytorycznej konsultacji z ks. dr Piotrem Cebulą.
 
Nowatorska forma tego kursu przedmałżeńskiego wynika z formuły, gdzie godzinę tematu każdej spośród 14 konferencji podzielono na teologiczno-pastoralny wstęp Księdza Piotra trwający 15-20 minut, potem praktyczne porady związane z małżeństwem i życiem rodzinnym przedstawione przez młode małżeństwa i odbyć konsultację psychologiczną z panią Jadwigą Golemo-Strzałką w kontekście oczekiwań dot. współmałżonka i obaw związanych z opuszczeniem rodzinnego domu. Trzeci etap każdego tematu wieńczył czas warsztatowy narzeczonych. Kurs zawierał też wykład wprowadzający w Naturalne Metody Planowania Rodziny, który przeprowadziła para rejonowa Domowego Kościoła w Dębicy – państwo Lucyna i Robert Łochowie.
 

Całość odbyła się w atmosferze dialogu i zrozumienia problemów kandydatów do małżeństwa przy poważnym stawianiu pytania o to, czy mogą iść razem w szlak małżeńskiej przygody i powołania. Nie był to czas lukrowania i zakłamywania rzeczywistości relacji damsko-męskich, lecz uświadamiania wyzwań i konieczności podejmowania metod służących odpowiedzialnemu, konstruktywnemu kroczeniu w świat psychologii i duchowości małżeńskiej. Pary narzeczonych deklarują zadowolenie i atmosferę przyjęcia, co dawało się odczuć po prelekcjach lub przy okazji przerw na kawie z ciastkiem. 

 
Cieszy, że narzeczeni chętnie skorzystali z tej nowej formuły kursu przedmałżeńskiego i chcą polecać je w przyszłości swoim znajomym i krewnym. Kilka z par wyraziło też zainteresowanie i chęć wstąpienia do Domowego Kościoła, by przedłużyć ten klimat wsparcia i dzielenia się doświadczeniem osób czujących sprawy rodziny i miłości małżeńskiej. Nie byłby możliwy wyżej przedstawiony czas wzrostu, gdyby nie życzliwość i zrozumienie dębickich proboszczów, zwłaszcza Ks. Andrzeja Surowca – odpowiedzialnego w tym dekanacie za duszpasterstwo rodzin i to też cieszy, że to duszpasterstwo jest oczkiem w głowie duchownych znad Wisłoki, co wyrazili w licznym przybyciu na spowiedź rekolekcyjną. Dziękujemy!
xpt
 
Wideorelacja na yt: https://youtu.be/lV2L7pZh1-k
 
Link do relacji „Gościa Niedzielnego”:

LINK

Zdjęcia: