23 października w kościele św. Jadwigi udzielił im błogosławieństwa do pełnienia posługi Słowu dziekan ks. Ryszard Piasecki.

 

„W czasie homilii celebrans tłumaczył nowym lektorom, jak odpowiedzialna jest ich rola. Przypomniał, że ważne są nie tylko poprawna dykcja, właściwa postawa liturgiczna, ale także odpowiednie zachowanie w codziennym życiu. Zachęcał, by byli dumni ze swojej posługi. Opowiedział im, jak w sztokholmskiej parafii katedralnej niemalże codziennie słowo Boże czyta dyrektor protokołu dyplomatycznego przy parlamencie szwedzkim. Głęboko wierzący człowiek, który posługę lektora pełni czasem nawet dla dwóch osób przybyłych tam na Mszę św.

Ks. Ryszard Piasecki dziękował także rodzicom za to, że wspierają swoich synów, że się za nich modlą, za każdą zachętę, jaką kierują do swoich dzieci, za to, że znajdują czas, by ich podwieźć do kościoła na służenie czy zbiórkę. – Wspierajcie swoich synów w ich posłudze, aby nie ustali w drodze, aby za chwilę nie okazało się, że już nie są lektorami. Na to wszystko składa się każdy nasz gest, nasza zachęta i pomoc. Módlcie się za swoje dzieci – zachęcał.

Ubolewał nad tym, że kapłani bywają świadkami sytuacji, kiedy dziecko chce być ministrantem po Pierwszej Komunii św., ale kiedy przychodzi do przygotowania, to już połowy z nich nie ma, a zapytani przez księdza na lekcji katechezy o to, dlaczego zrezygnowali, odpowiadają, że to rodzice im kazali. – Czy to nie jest dramat naszej wspólnoty ludzi wierzących? – pytał.

Nowi lektorzy do posługi przygotowywali się podczas kursu, który poprowadził ks. Rafał Jagoda, dekanalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza. – Kurs rozpoczął się we wrześniu i obejmował formację duchową, modlitewną, biblijną, liturgiczną, ćwiczenia z prawidłowego czytania. W przeprowadzeniu kursu pomagali poloniści i ceremoniarze z parafii św. Jadwigi. Wsparcie okazały także siostry – mówi kapłan.

Uroczystość zakończyła się powierzeniem nowych lektorów opiece Matki Bożej oraz błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem”.

LINK do artykułu „Gościa Niedzielnego”.

LINK do szczegółowej galerii „Gościa Niedzielnego”.