1. Scena z dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus oczyszcza dziesięciu trędowatych, pobudza do prośby o dar wewnętrznego uzdrowienia i do wdzięczności. Wiara i wdzięczność często idą w parze. Prośmy o serca otwarte i gotowe odpowiedzieć na hojne Boże dary.
  Dzisiejsza składaka jest naszą kolejną składką inwestycyjną.
 1. W czwartek, z racji 13 dnia miesiąca, zapraszamy na nabożeństwo fatimskie. Różaniec fatimski o godz. 17.30, następnie Msza św. z homilią i procesja z Figurą Pani Fatimskiej. Prosimy o przyniesienie lampionów.
 1. W piątek przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców, katechetów i pracowników oświaty. Modlitwą – zwłaszcza na różańcu – otoczmy tych, którzy przekazują wiedzę i kształtują młode pokolenie. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, aby modlić się za naszych nauczycieli i wychowawców żyjących i zmarłych.
 1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
  – czwartek: wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana,
  – sobota: wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziew. i dokt. Kościoła,
  – niedziela: w Dębicy uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, patronki naszego miasta.
    Wszystkim Solenizantom i przeżywającym ważne rocznice i jubileusze życzymy wielu łask od Boga i opieki świętych patronów.
 1. W przyszłą niedzielę, po raz 22 obchodzić będziemy w całej Ojczyźnie Dzień Papieski. To kolejna okazja, aby poznawać nauczanie naszego świętego Rodaka – Jana Pawła II. W tym dniu, poprzez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia,  wspieramy materialnie zdolną młodzież pochodzącą z niezamożnych rodzin. Fundacja obecnie pomaga prawie 2000 uczniom i studentom. Jest to „żywy pomnik” Ojca Świętego Jana Pawła II. Zbiórka ofiar do puszek będzie wsparciem zdolnej młodzieży.
 1. Także w przyszłą niedzielę Uroczystość Odpustowa ku czci Świętej Jadwigi Śląskiej Patronki sąsiedniej parafii i miasta. Suma odpustowa w kościele św. Jadwigi o  g. 12.00.
  W tym dniu będą także miejskie obchody Patronki Miasta Dębica, na które zaprasza Burmistrz Miasta. Szczegóły o Jarmarku Jadwiżańskim znajdują się na plakacie w gablocie.
 1. Przypominamy i zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych i modlitwy różańcowej, dzięki której możemy wyprosić tak wiele łask. Dziękujemy rodzicom, którzy przyprowadzają dzieci i wszystkim, którzy modlą się w naszej świątyni.
 1. Zbliża się listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych. Przy wyjściu z kościoła i w kancelarii są kartki wypominkowe, na które wpisujemy naszych zmarłych, których będziemy polecać Bożemu miłosierdziu w modlitwie w listopadzie i przez cały rok – w niedziele i środy. Kartki, czytelnie zapisane, prosimy składać w zakrystii lub kancelarii.
 1. Zachęcamy do zakupu i lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” polecamy m. in. artykuł będący odpowiedzią na akcje zachęcania uczniów do rezygnacji z religii w szkole. W tygodniku „Niedziela” znajdziemy odpowiedź na pytanie czy szkoła wychowuje patriotów czy kosmopolitów?
  Dla dzieci są nowe numery „Małego Gościa Niedzielnego i „Promyczka dobra”.
  Polecamy także rozważania różańcowe O. Augustyna Pelanowskiego oraz książki „Wszystko o Matce Bożej” i „Wszystko o różańcu”.
  W zakrystii jest też do nabycia Kalendarz Rolników w wersji dla mieszkańców miast i kalendarz z pięknymi wieńcami żniwnymi.
 1. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę, a także za wpłaty na konto parafialne i wszelkie przejawy dobroci i życzliwości.