Zawada. Nikomu nie służy brak twarzy.

 

W środę 9 września 150 osobowa grupa pielgrzymów z Naszej parafii pieszo pielgrzymowała po raz 26 do zawadzkiej Pani, a w czwartek 10 września na zawadzkie wzgórze pielgrzymowali  m.in. członkowie Rycerstwa Niepokalanej Diecezji Tarnowskiej. Podczas Mszy św. abp Depo poświęcił sztandar Naszej grupy z par. Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy. Na Eucharystię przybyli także Rycerze Kolumba w reprezentacji również przez Naszych parafian.

O obowiązku obrony chrześcijańskiej tożsamości i ewangelizowania świata przypomniał podczas jubileuszowego odpustu abp Wacław Depo.

W czwartek 10 września Sumie w zawadzkim sanktuarium przewodniczył abp Wacław Depo z Częstochowy. W homilii podkreślił, że chrześcijan powinna cechować jedność myślenia, mówienia i działania. Wskazał, że współczesny świat oferuje ludziom drogi myślenia podporządkowane ideologiom sprzecznym z Bogiem i poza Bogiem. – Świat znalazł też sposób mówienia sprzeczny z misją Boga objawioną w Biblii. I dlatego proponuje nam inny sposób życia w wolności od wszystkiego – mówił arcybiskup.

Maryję wskazującą na Jezusa ukazał jako wzór osoby myślącej, mówiącej i działającej zgodnie z wolą Boga. – Taki jest przekaz obrazu Matki Bożej Zawadzkiej, Jasnogórskiej i Salus Populi Romani w Rzymie. Maryja nie zatrzymuje na sobie, ale prowadzi nas do Jezusa, który jest jedynym Odkupicielem świata i Odnowicielem oblicza ziemi w Duchu Świętym – wyjaśniał kaznodzieja.

Zaznaczył, że zawadzkie sanktuarium jest miejscem wybranym przez Boga. – Historia tego miejsca nie jest jedynie zapisem nagich faktów, ale duchową siłą, którą trzeba wciąż na nowo potwierdzać i zdobywać – podkreślał abp Depo.

Zachęcił pielgrzymów do przyjęcia tej duchowej siły, która promieniuje z zawadzkiego sanktuarium. Czym innym – mówił abp Depo – są marsze, które podporządkowują Maryję ideologii i spychają Matkę Boga na margines. – Idą z Jej obrazem w tęczowej aureoli, ale tak naprawdę zakłamują jego sens – dodawał kaznodzieja.

W Maryi człowiek powinien dostrzec świat odnowiony miłością. – A dzisiaj słyszymy, że Europa, a konkretnie Holandia zalegalizowała partię, która nosi nazwę miłości bliźniego, równości i różnorodności, która legalizuje nie tylko aborcję, ale także pedofilię, zoofilię i nekrofilię. Czy można to zrozumieć? Maryja jest światem odnowionym miłością idącą od Boga i dlatego będzie znakiem sprzeciwu wobec programów życia przegłosowywanych w parlamentach Europy – podkreślał arcybiskup.

Matka Boża w tajemnicy Jej narodzenia – o czym przypomniał abp Depo – mówi także, że Bóg jest fundamentem godności każdego człowieka. – Zostaliśmy wyrwani z anonimowości świata. Bóg uczynił każdego z nas kimś jedynym, niepowtarzalnym, chcianym dla niego samego, przeznaczonego nie tylko dla tego świata, ale również dla wieczności. Mamy być zatem widzialnym znakiem odwiecznej miłości Boga i w tym naśladować Maryję – mówił sumista.

Arcybiskup przypominając słowa Benedykta XVI powiedział, że świat, który usuwa Boga z horyzontu życia, traci orientację, a opłakane skutki można dostrzec coraz bardziej w obecnych czasach. – Nadeszła chwila dla wierzących, by podnieść głowę i przemówić. Trzeba być czujnym i gotowym do przeciwstawienia się przemocy cywilizacji śmierci – mówił kaznodzieja. Wskazał również na zagrożenia dla chrześcijaństwa płynące z presji kultury muzułmańskiej i chińskiej, oraz ateistycznej odrzucającej Boga. Obroną przed tymi trzema siłami jest odwonienie chrześcijańskiej tożsamości, powrót wartości ewangelicznych do życia osobistego, rodzinnego i społecznego, umiejscowienie duchowości w centrum osoby ludzkiej, a także duma z przynależności do Chrystusa. – Nikomu nie służy brak twarzy – podkreślał abp Depo apelując o odwagę wiary dla współczesnych chrześcijan.

– Minęła już połowa odpustu. Jest mniej grup pieszych czy autokarowych, ale za to więcej pielgrzymów przybywa rodzinnie. Przed nami jubileuszowe spotkanie młodzieży, dzieci i rolników, którzy podczas głównej uroczystości 13 września będą dziękować za plony. Będą też Dróżki Maryjne z udziałem bp Andrzeja Jeża. W niedzielę spodziewamy się ponad 100 delegacji z wieńcami żniwnymi. Jubileuszowej Eucharystii z udziałem rolników i pielgrzymów będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz – mówi kustosz sanktuarium ks. Józef Książek.

 

Całość powyższego artykułu w Gościu Tarnowskim

Galeria dostępna tutaj

xpt