Przedstawicielki Rycerstwa Niepokalanej z naszej parafii Pani Urszula Mordecka oraz Pani Bożena Wiercioch uczestniczyły w wiosennym Zjeździe RN w Niepokalanowie w dniach 21-23 kwietnia 2023 r., zgłębiając temat „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W spotkaniu wzięło udział ponad 170 przedstawicieli z ponad 80 wspólnot MI-2. Spotkanie poprowadził o. Ryszard M. Żuber OFMConv – prezes narodowy MI.

Rycerze Niepokalanej podczas Eucharystii wysłuchali trzech kazań, które przybliżały, w jaki Kościół wierzymy i jak sobie radzić z problemami z którymi spotykamy się w Kościele. Ponadto omówiono zasadniczy cel MI, którym jest jak największa chwała Boża oraz pochylono się nad misją MI we współczesnym świecie.

Na zakończenie zjazdu Rycerze odnowili Akt poświęcenia się Niepokalanej oraz odśpiewali Hymn MI, zaś członkowie Zarządu Narodowego MI spotkali się na obradach, by omówić strategię działania i rozwoju MI w Polsce.