9 marca 2020 r. odbyło się w Dębicy kolejne spotkanie rejonowe dla Doradców Życia Rodzinnego.

Spotkania rejonowe dla DŻR odbywają się na początku roku w 9 miejscach w diecezji. Podczas tego spotkania, jak zawsze kilku doradców, odnowiło swoje misje kanonicznie do posługiwania w parafialnych poradniach rodzinnych. Serdecznie dziękujemy gospodarzom za zorganizowanie tego spotkania. Nasze podziękowania składamy na ręce Proboszcza parafii św. Krzyża w Dębicy, ks. Andrzeja Surowca.

Doradcy Życia Rodzinnego rozpoczynają swoje posługiwanie po ukończeniu Diecezjalnego Studium Rodziny. DSR jest propozycją dla osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z małżeństwem i rodziną. Szczególnie zapraszamy do udziału w Studium małżonków, dla których wspólne zdobywanie wiedzy jest okazją do umacniania sakramentalnej więzi. Wykłady obejmują zagadnienia z psychologii rodziny, prawa kanonicznego, teologii rodziny, pedagogiki, itp. Obejmują także systematyczne wykłady z naturalnych metod rozpoznawania płodności zgodnie z metodą prof. Rötzera. Absolwenci Studium otrzymują dyplom nauczyciela metody Rötzera i po otrzymaniu misji mogą podjąć posługę w poradniach rodzinnych jako Doradcy Życia Rodzinnego.

Studium trwa dwa lata. W październiku 2020 rozpoczyna się XVIII jego edycja. Wszystkie wykłady będą odbywać się w Seminarium Duchownym w Tarnowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się w Wydziałem Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, w którym także można dokonać zapisu na Studium: 14-631-73-60, drtarnow@gmail.com.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu o Diecezjalnym Studium Rodziny https://www.youtube.com/watch?v=NedoH-6R3jg oraz filmu o Doradcach Życia Rodzinnego https://www.youtube.com/watch?v=n3bzOlFpBEc

Wpis z Portalu Diecezji Tarnowskiej ks. dra Piotra Cebuli
(link: https://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/pola/item/7531-spotkania-rejonowe-dla-doradcow-zycia-rodzinnego).