Uroczysta Msza Święta Prymicyjna naszego Rodaka ks. Krzysztofa Wierciocha odbyła się 30 maja 2021 roku o godz. 11.00. Dzień wcześniej przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Tarnowskiego ks. bpa dra Andrzeja Jeża w Tarnowskiej świątyni pw. bł. Karoliny Kózkówny. Cieszymy się kolejnym nowym powołaniem kapłańskim z naszej wspólnoty parafialnej, które potwierdzone zostało przywilejem święceń. Obecnie dwóch naszych kleryków – kl. Mateusz i kl. Wojciech – przygotowuje się do kapłaństwa.

Radość ze spotkania nowowyświęconego kapłana wyraziliśmy najpierw podczas powitania na Zawierzbiu, na granicy parafii, gdzie tłumnie zgromadziliśmy się, by wyjść naprzeciw Prymicjantowi. Witała Go najbliższa rodzina, kapłani, sąsiedzi oraz Stowarzyszenie „Dla Zawierzbia”, a także delegacje grup parafialnych. Po powitaniu nastąpiła majówka w parafialnej świątyni oraz okolicznościowe kazanie Ks. Krzysztofa.

W prymicyjną niedzielę o godz. 10.00 wyruszyła procesja spod domu Księdza Prymicjanta z rodziną, sąsiedztwem oraz Liturgiczną Służbą Ołtarza, Rycerstwem Niepokalanej oraz Grupą Młodzieżową „Krzyżacy”, która niosła wokół Prymicjanta wieniec wykonany przez stowarzyszenie „Dla Zawierzbia”. Nastąpiła Uroczysta Eucharystia oprawiona muzycznie przez nasz Chór Parafialny oraz wysłuchaliśmy homilii naszego Księdza Rodaka ks. dra hab. Grzegorza Barana. Błogosławieństwo prymicyjne z przywilejem apostolskim otrzymał każdy uczestnik celebracji. Potem udaliśmy się na wspólne dzielenie radości przy stole. Czas różnymi animacjami i skeczami umilała nam Grupa Młodzieżowa „Krzyżacy” oraz dzieci z Ogniska Misyjnego.

Nazajutrz Ksiądz Prymicjant podziękował indywidualnie członkom Rycerstwa Niepokalanej za dekoracje wokół kościoła, dekorację bramy na plac kościelny oraz pomoc przy dekoracji i ustawianiu palików. Wdzięczność wyraził także Chórowi Parafialnemu i Stowarzyszeniu „Dla Zawierzbia” oraz kapłanom na ręce Księdza Proboszcza Andrzeja Surowca.

Dziękujemy za tę wspólnotę radości Bogu oraz Wam, Drodzy Parafianie za atmosferę sprzyjającą rozeznawaniu powołania do kapłaństwa dla młodych ludzi.

xpt