1. Przeżywamy dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Dzisiaj Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci i siostry zaprowadziła do świętości. Dzień ten przypomina nam, że każdy z nas jest wezwany do świętości i że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

 

  1. Dzisiaj o godz. 14.00 na wszystkich cmentarzach dębickich rozpoczną się procesje żałobne z okolicznościowym kazaniem i modlitwą różańcową za zmarłych. Polecać będziemy Miłosierdziu Bożemu zmarłych kapłanów, budowniczych naszego kościoła, zmarłych parafian oraz zmarłych z naszych rodzin.

 

  1. W dniu dzisiejszym i jutro na dębickich cmentarzach kwestować będą alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Ofiary przeznaczone zostaną na remont 200 – letniego budynku dydaktycznego seminarium.

 

  1. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – tzw. Dzień Zaduszny. Będziemy modlić się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, a którzy poprzez czyśćcowe oczyszczanie oczekują na pełne zjednoczenie z Bogiem. Msze św. w naszym kościele będą w tym dniu celebrowane o godz. 7.00 i 9.00, oraz po południu o godz. 16.00 i 18.00. W dniu jutrzejszym 15 min. Przed każdą Mszą św. czytane będą wypominki za naszych zmarłych, a o godz. 17.30 zapraszamy na różaniec połączony z modlitwą za zmarłych.

 

  1. Od dzisiaj do 8-go listopada każdego dnia można zyskać odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy już na spowiedzi odpuszczone. Dla zyskania odpustu za wybranego zmarłego należy odwiedzić cmentarz i odmówić modlitwę za zmarłych oraz wypełnić tzw. zwykłe warunki, tzn. być w stanie łaski uświęcającej,  przyjąć Komunię św., wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Papieża. Odpusty to wielka pomoc zmarłym, dlatego nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki.

 

  1. Od 2-go do 8-go listopada będziemy codziennie o godz. 18.00 celebrować Mszę św. za naszych zmarłych wypominanych w naszym kościele.

 

  1. Przez cały listopad o godz. 17.30 będą tzw. wypominki za zmarłych, których wypisaliśmy na kartach wypominkowych. Rozważając tajemnice różańca będziemy nieść pomoc naszym bliskim, którzy potrzebują modlitewnego wsparcia w oczekiwaniu na pełnię zbawienia.

 

  1. Wczoraj odszedł do Domu Pana Ks. Prałat Andrzej Pękala, długoletni kapelan Sióstr Służebniczek, postać dobrze znana w naszym mieście. Wprowadzenie ciała zmarłego Kapłana do kościoła klasztornego jutro o godz. 14.00. Jutro wieczorem o godz. 21.00 będzie odprawiona przez księży dekanatu Dębica – Wschód.  Msza św. o spokój duszy Ks. Prałata. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w niedzielę o godz. 15.00. Polećmy zmarłego Ks. Prałata i naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu: ”Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie”.