1. Przeżywamy dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Dzisiaj Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci i siostry zaprowadziła do świętości. Dzień ten przypomina nam, że każdy z nas jest wezwany do świętości i że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

 

 1. Dzisiaj o godz. 14.00 na wszystkich cmentarzach dębickich rozpoczną się procesje żałobne z okolicznościowym kazaniem i modlitwą różańcową za zmarłych. Polecać będziemy Miłosierdziu Bożemu zmarłych kapłanów, budowniczych naszego kościoła, zmarłych parafian oraz zmarłych z naszych rodzin.

      Dziś  o godz. 17.30 zapraszamy na różaniec połączony z modlitwą za zmarłych.

 

 1. W dniu dzisiejszym na dębickich cmentarzach kwestować będą alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Ofiary przeznaczone zostaną na utrzymanie Seminarium.

 

 1. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – tzw. Dzień Zaduszny. Będziemy modlić się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, a którzy poprzez czyśćcowe oczyszczanie oczekują na pełne zjednoczenie z Bogiem. Msze św. w naszym kościele będą w tym dniu celebrowane o godz. 7.00 i 9.00, oraz po południu o godz. 16.00 i 18.00.

      W dniu jutrzejszym 15 min. przed każdą Mszą św. czytane będą wypominki za naszych zmarłych, a o godz. 17.30 zapraszamy na różaniec za zmarłych wypominanych.

 

 1. Przypominamy, że szczególną formą pomocy zmarłym pokutującym w czyśćcu jest odpust zupełny ofiarowany w ich intencji. Ze względu na pandemię COVID-19, Stolica Apostolska wydała dekret stanowiący, iż odpusty zupełne za zmarłych można zyskiwać przez cały listopad, (w dowolne 8 dni listopada – mogą one być od siebie oddzielone). Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na czas pandemii, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowej łączności z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają cmentarze.

      Warunki zyskania odpustu są następujące:

 • stan łaski uświęcającej,
 • przyjęcie Komunii świętej i wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
 • nawiedzenie cmentarza lub kościoła połączone z modlitwą za zmarłych: „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” i „Wieczne odpoczywanie”,
 • modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

        Odpusty to wielka pomoc zmarłym, dlatego nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki!

 

 1. Od 2-go do 8-go listopada będziemy codziennie o godz. 18.00 celebrować Mszę św. za zmarłych wypominanych w naszym kościele.

 

 1. Przez cały listopad o godz. 17.30 będą tzw. wypominki za zmarłych, których wypisaliśmy
  na kartach wypominkowych. Rozważając tajemnice różańca będziemy nieść pomoc naszym bliskim, którzy potrzebują modlitewnego wsparcia w oczekiwaniu na pełnię zbawienia.