29 stycznia 2023r. odbyło się w naszej parafii wspólne czuwanie przy żłóbku – wieczór kolęd, refleksji i modlitwy.

Temu spotkaniu w naszej parafialnej świątyni towarzyszyły szczególnie słowa: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”. Naszym przewodnikiem był bowiem papież Benedykt XVI. Naszą refleksję oparliśmy na jego Orędziu, które w 2013r. skierował do korpusu dyplomatycznego. W centrum refleksji papieża Benedykta znalazł się Chrystus – Książę Pokoju, który ten pokój chce wszczepiać w serca ludzi. Na Jego cześć śpiewaliśmy kolędy i wnikaliśmy w ich treść.

O warstwę muzyczną zatroszczył się nasz Parafialny Chór. Oprócz wspólnego kolędowania, mogliśmy usłyszeć również wykonania wielogłosowe pieśni bożonarodzeniowych (w języku polskim i łacińskim).

Z kolei rozważania opracowała Młodzieżowa Grupa Apostolska opierając się na wspomnianym wyżej Orędziu papieża Benedykta XVI.

Pragnęliśmy, aby w ten wieczór zostało ukazane bogactwo myśli zmarłego niedawno papieża. Chcieliśmy również poruszyć kwestię pokoju na świecie i wskazać, że pokój to dar Boży. Pokój na świecie wynika z pokoju naszych serc. Bez serc pełnych pokoju nie będzie pokoju wśród ludzi. A źródłem naszego pokoju jest Chrystus (Książę Pokoju – Sar Shalom). To Jego narodzenie pragnęliśmy uczcić.