Poniżej zamieszczono zdjęcia z Pasterki – Mszy Świętej o 24.00 z 24.12-25.12.2020 r.

 

fot. D. Lis

Poniżej II dzień Świąt i imieniny ks. Szczepana

fot. T. Solecki